Júpiter és el graha més benèfic de tots. És el guru i qui s’encarrega de donar propòsit, dharma, coneixement i també té el poder de donar expansió i creixement...
És el rei del sistema solar. El creador de tots els recursos que tenim a la Terra i a la nostra dimensió que és anomenada “Bhu-loka” (tercera dimensió). Surya...
Chandra significa “brillar” en sànscrit. És la responsable que tinguem consciència com a éssers vius a diferència dels animals i les plantes. Gràcies a la lluna podem pensar, sentir,...
Venus és el segon planeta regit per Jala tattva (aigua); Chandra és la font principal de l’aigua i Shukra (Venus) s’encarrega de distribuir-la. La seva naturalesa és humida i...
Mercuri és el fill de Chandra, el príncep del regnat. És el graha més proper a Surya. La seva tattva és Prithvi (terra) i és molt ràpid. És l’encarregat...
En sànscrit significa “lent” i és el graha del Karma. El seu segon nom és Yama (Déu de la mort). El seu element és Vayu tattva (aire) i és...
És el segon graha masculí després de Surya. En aquest cas és molt més actiu i es mou ràpid i lent quan és necessari al contrari de Surya que...
Rahu i Ketu són els nodes de Chandra. Són els punts intrínsecs en què es formen els eclipsis lunars i solars. Es consideren grahas per la potència i l’impacte...